Akumulatory buforowe


Jak zbudowany jest akumulator?


Akumulator jest urządzeniem, które magazynuje energię elektryczną w formie chemicznej i uwalniania ją w kontrolowany sposób w postaci prądu stałego. Wszystkie typy akumulatorów posiadają elektrodę dodatnią i elektrodę ujemną, elektrody zanurzone są w elektrolicie. Całość umieszczona jest w pojemniku. Wszystkie akumulatory są akumulatorami kwasowo-ołowiowymi.

Co oznacza, że elektroda dodatnia i ujemna wykonane są ze związków ołowiu i zanurzone są w rozcieńczonym kwasie siarkowym. Akumulatory kwasowo-ołowiowe są ogniwami wtórnymi, co oznacza, że po rozładowaniu mogą być ponownie ładowane. Ogniwa pierwotne mogą być rozładowane tylko raz i następnie muszą być wyrzucone, przykładem są tu baterie do latarek lub odbiorników radiowych.

Oferujemy akumulatory renomowanych producentów

Pod pojęciem akumulatory buforowe rozumiemy baterie, które dedykowane są przede wszystkim do pracy w systemach awaryjnego zasilania (UPS), central alarmowych czy oświetlenia awaryjnego. W systemach tych priorytetem jest wieloletnia praca przy zachowaniu wymaganej pojemności do zasilania określonej liczby odbiorników. W pracy buforowej (inaczej zwanej Standby use) akumulatory podłączone są w obwód zasilania na stałe a rozładowanie ma miejsce wyłącznie w przypadku awarii zasilania głównego lub podczas okresowego przeglądu sprawności systemu awaryjnego zasilania.


Dobierając akumulator do pracy buforowej bierzemy pod uwagę trzy podstawowe czynniki:

  • Parametry narzucone przez producenta urządzeń, w których ma być instalowany).
  • Normy bezpieczeństwa miejsca pracy zasilanego urządzenia.
  • Uciążliwość obsługi akumulatorów.

W ofercie posiadamy akumulatory wykonane w trzech technologiach:

  • Tradycyjnej (kwas w formie płynnej).
  • Żelowej (kwas zagęszczony krzemionką do formy żelu).
  • AGM (elektrolit wchłonięty w specjalne włókna szklane - Absorbent Glass Mat).


Serwis i diagnostyka akumulatorów

Oferujemy kompleksowy serwis akumulatorów zakupionych w naszej firmie oraz profesjonalny serwis pozagwarancyjny i pogwarancyjny akumulatorów. Opowiedz w czym tkwi problem, a my zaproponujemy możliwe najlepsze rozwiązanie problemu.

Wymień akumulator na nowy. Nie czekaj, aż odmówi współpracy.