Ładowarki i prostowniki

Oferujemy akumulatory renomowanych producentów

Pod pojęciem akumulatory buforowe rozumiemy baterie, które dedykowane są przede wszystkim do pracy w systemach awaryjnego zasilania (UPS), central alarmowych czy oświetlenia awaryjnego. W systemach tych priorytetem jest wieloletnia praca przy zachowaniu wymaganej pojemności do zasilania określonej liczby odbiorników. W pracy buforowej (inaczej zwanej Standby use) akumulatory podłączone są w obwód zasilania na stałe a rozładowanie ma miejsce wyłącznie w przypadku awarii zasilania głównego lub podczas okresowego przeglądu sprawności systemu awaryjnego zasilania.


Różne nazwy i funkcje

Prostownik jest urządzeniem elektrycznym zawierającym zestaw elementów elektronicznych służący do zamiany napięcia przemiennego na napięcie jednego znaku, które po dalszym odfiltrowaniu może być zmienione na napięcie stałe. Nazwa prostownik jest używana również w języku potocznym jako określenie urządzenia służącego jako ładowarka akumulatorów samochodowych. Biorąc pod uwagę aspekty technicznie, nie jest to nazwa prawidłowa gdyż ładowarki takie to zespół elementów składowych takich jak: transformator, układ prostownika właściwego czy układu regulujący napięcie.


Oferujemy ładowarki i prostowniki:

  • Tradycyjne
  • Automatyczne
  • Specjalistyczne
  • Prostowniki z rozruchem


Serwis i diagnostyka akumulatorów

Oferujemy kompleksowy serwis akumulatorów zakupionych w naszej firmie oraz profesjonalny serwis pozagwarancyjny i pogwarancyjny akumulatorów. Opowiedz w czym tkwi problem, a my zaproponujemy możliwe najlepsze rozwiązanie problemu.

Wymień akumulator na nowy. Nie czekaj, aż odmówi współpracy.

Facebook